Skip Navigation

Votre carrière chez Thales

DÉCOUVREZ NOS POSTES. UTILISEZ LES FILTRES DE RECHERCHE ET TROUVEZ L'OFFRE QUI VOUS CORRESPOND.

Menu

Down
Chercher à nouveau
Alternativement
Naviguer par
Ou

Integration Verification Validation and Qualification Engineer

ID de l'offre R0066157 Date de publication 23/08/2019 Lieu: Poznań, Voïvodie de Grande-Pologne, Poland
Full time, Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Location: Poznań (job posting), Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres zadań:

 • estymacja czasu potrzebnego na sprawdzanie oprogramowania
 • udział w planowaniu zadań związanych  walidacją i testami laboratoryjnymi z uwzględnieniem zasobów  
 • kontrolowanie konfiguracji wzmaganych jako dane wejściowe
 • aktualizacja harmonogramu o rzeczywisty przebieg sprawdzeń
 • koordynacja przygotowania laboratorium na potrzeby różnych testów w tym testów aplikacji wraz z Klientem.
 • uruchamianie stanowisk testowych, wstępna weryfikacja oprogramowania aplikacyjnego
 • udział w przygotowaniu specyfikacji testów
 • raportowanie i udział w spotkaniach projektów/programów.
 • organizacja spotkań w celu rozpoznanie błędów (uczestniczyć powinni SEM, PDA oraz liderzy CAE HW i SW) z zaplanowaniem odpowiednich działań korygujących

Wymagane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe preferowane techniczne na kierunku Sterowanie Ruchem Kolejowym, Telekomunikacja, Automatyka, Robotyka, Informatyka lub pokrewne
 • zdolności analityczne
 • znajomość systemów operacyjnych – preferowana znajomość systemu Linux
 • znajomość aplikacji pakietu Office
 • dodatkowym atutem będą:
 • umiejętność konfiguracji urządzeń transmisyjnych
 • umiejętność kreowania skryptów w systemie Linux
 • znajomość zagadnień związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym
 • znajomość Microsoft Project

Task range:

 •     estimation of the time needed to check the software
 •     participation in planning tasks related to validation and laboratory tests including resource
 •     controlling configurations as inputs
 •     updating the schedule with the actual course of checks
 •     coordination of laboratory preparation for the needs of various tests, including application tests with the client.
 •     starting test stands, initial verification of application software
 •     participation in the preparation of test specifications
 •     reporting and participation in project / program meetings.
 •     organization of meetings to identify errors (SEM, PDA and CAE HW and SW leaders should participate) with planning of corrective actions


Required competences:

 •   higher technical education preferred in the direction of Railway Traffic Control, Telecommunications, Automation, Robotics, Information Technology or related
 •     analytical skills
 •     knowledge of operating systems - preferred knowledge of the Linux system
 •     knowledge of the Office application
 •     an additional advantage will be:
 •     ability to configure transmission devices
 •     the ability to create scripts in Linux
 •     knowledge of issues related to railway traffic control
 •     knowledge of Microsoft Project

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Retourner aux résultats

À propos de notre emplacement

Poznań (job posting), Poland

Rejoindre notre Talent Community

Interessé(e) parSaisissez les premières lettres d'une catégorie puis choisissez parmi les suggestions. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.

 • R&D : Ingénierie Systèmes & Etudes Générales, Poznań, Voïvodie de Grande-Pologne, PologneSupprimer