Skip Navigation

Votre carrière chez Thales

DÉCOUVREZ NOS POSTES. UTILISEZ LES FILTRES DE RECHERCHE ET TROUVEZ L'OFFRE QUI VOUS CORRESPOND.

Menu

Down
Chercher à nouveau
Alternativement
Naviguer par
Ou

Inżynier ds. walidacji danych (Data Validation Engineer)

ID de l'offre R0072612 Date de publication 04/10/2019 Lieu: Ursynów, Voïvodie de Mazovie, Poland
Full time, Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Location: Warszawa (job posting), Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowiązków:

 • Walidacja rozwiązania w zakresie aplikacji specyficznej obejmująca oprogramowanie oraz zgodność oprogramowania ze sprzętem zakończona raportem walidacji. Raport z walidacji danych stanowi część procesu walidacji systemu,
 • Przeprowadzenie procesu walidacji zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • Stosowanie zatwierdzonych metod i narzędzi w procesie walidacji,
 • Weryfikacja tworzonej aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji niezgodności pomiędzy specyficzną aplikacją a wymaganiami,
 • Udokumentowanie procesu wraz z zapewnieniem identyfikowalności (tracebility) spełnienia wymagań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – SRK
 • Min. 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Wiedza w zakresie SRK, bezpieczeństwa technicznego, procesów weryfikacji i walidacji
 • Mile widziane uprawnienia projektowe, certyfikaty szkoleń z norm CENELEC
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zdobywaniedoświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami
Responsibilities:
 • Validation of the specific application solution including software and hardware compliance with the software completed with a validation report. The data validation report is part of the system validation proces
 • Carrying out the validation process in accordance with the adopted criteria,
 • The use of approved methods and tools in the validation process,
 • Verification of the created application with particular emphasis on identifying incompatibilities between the specific application and the requirements,
 • Documenting the process along with ensuring traceability of compliance.

Requirements:
 • Higher education - SRK
 • Min. 2 years of professional experience
 • Knowledge of SRK, technical security, verification and validation processes
 • Design entitlements, CENELEC training certificates are welcome
 • Advanced knowledge of English

We offer:
 • Stable employment on a full-time employment contract,
 • Additional benefits package (technical and language training, private medical care, social fund),
 • The possibility of raising qualifications and professional development
 • Experience in working with modern technologies

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Retourner aux résultats

À propos de notre emplacement

Warszawa (job posting), Poland

Rejoindre notre Talent Community

Interessé(e) parSaisissez les premières lettres d'une catégorie puis choisissez parmi les suggestions. Saisissez ensuite les premières lettres d'un lieu puis choisissez parmi les suggestions. Enfin, cliquez sur "Ajouter" pour créer votre alerte.

 • R&D : Ingénierie Systèmes & Etudes Générales, Ursynów, Voïvodie de Mazovie, PologneSupprimer